Dokumenty


 • Icon 05

  Žiadosť o odhlásenie z krúžku

  Odhlásenie z krúžku prebehne po riadnom doručení vypísanej a podpísanej žiadosti v papierovej forme, ktorú odovzdáte osobne v kancelárii Ebony.


  Icon 05

  Žiadosť o dočasné prerušenie krúžku

  V prípade dlhodobej choroby, alebo odcestovania do zahraničia (30 dní a viac) vypíšte a podpíšte žiadosť a doručte ju v papierovej forme do kancelárie Ebony - poštou, prostredníctvom lektorky/lektora alebo osobne.


  Icon 05

  Žiadosť o presunutie poplatku

  Ak ste uhradili poplatok vopred a krúžok nebol z dôvodu dlhodobej choroby alebo odcestovania (30 dní a viac) navštevovaný, vypíšte, podpíšte a doručte v papierovej forme do kancelárie Ebony - poštou, prostredníctvom lektorky/lektora alebo osobne.


  Icon 05

  Žiadosť o vrátenie poplatku

  V prípade trvalého odsťahovania sa do zahraničia je možné uhradený poplatok vrátiť. Žiadosť vypíšte, podpíšte a v papierovej forme doručte do kancelárie Ebony - poštou, prostredníctvom lektorky/lektora alebo osobne.


  Icon 05

  Žiadosť o vrátenie preplatku

  V prípade vzniknutého preplatku, poskytnutia zľavy napríklad v súvislosti s mimoriadnou situáciou (Korona vírus). Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou alebo doručiť osobne do kancelárie Ebony, odovzdať učiteľke prípadne poslať mailom scan alebo foto žiadosti. .

Všeobecné informácie vám v kancelárii poskytneme každý pracovný deň v čase od 14:00 do 19:00.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers